Menu 
Pressmått Bridgestone Intertraco Flexit

Bridgestone One-Piece kopplingar

BS_R2C BS_R2C
Bridgestone R2K Bridgestone R2C
BS_4ST BS_4STP BS_6ST
Bridgestone 4ST Bridgestone 4ST+ Bridgestone 6ST

Bridgestone 2 Piece kopplingar

BS_4ST BS_4STP BS_6ST
Bridgestone 4ST Bridgestone 4ST+ Bridgestone 6ST

FlexIT One-Piece kopplingar

F_1T F_2T F_HT1
Flexit 1SN Flexit 2SN Flexit HT1
 F_HT2  F_SK117  F_SK142
 Flexit HT2  Flexit SK117  Flexit SK142
F_SC216 F_SK216 F_3T
Flexit SC216 Flexit SK216 Flexit 3T
F_PT
Flexit PT

FlexIT 2 Piece kopplingar

F_1T F_2T F_HT1
Flexit 1SN Flexit 2SN Flexit HT1
F_HT2 F_SK117 F_SK142
Flexit HT2 Flexit SK117 Flexit SK142
F_SC216 F_SK216 F_3T
Flexit SC216 Flexit SK216 Flexit 3T
F_PT
Flexit PT
Samtliga pressmått är rekommenderade pressmått. Pressmåtten gäller endast för material köpta av FlexIT Hydraulics AB.

I kolumnen till höger finns information om hur man monterar in en slang optimal i en maskin enligt SAEJ 1273 för att öka livslängden på slangen. Denna är uppdelad i tre huvudsegment. Vridning av slang. Böjningsradie och val av slangkopplingar. Yttre slitage och rätt längd på slangen.

Vridning av slang kan ibland förhindras med rätt val av kopplingar (se pdf till höger) men där det ändå förekommer rotation / vridning på slangen kan en svivel användas för att hjälpa slangen rotera fritt. Klicka på länken för att komma till svivlar i vår webshop

Tänk på att slangens böjningsradie inte ska understigas då detta försvagar slangens armering. Det är även rekommenderat att inte slangen böjas för tidigt efter presshylsan, minsta avstånd till böjning från hylsa är 1,5 gånger diameter på slang.

Genom att välja rätt längd på slangen kan man förhindra att slangen skaver på närliggande material. Då detta inte går att förhindra ska man se till så att man inte har några vassa kanter slangen kan fastna över, eller ta hjälp av ett slang-skydd. Klicka på länken för att komma till Slangskydd i vår webshop.

Tänk på att flödet i en tryckledning inte ska överstiga 7,6m/sek. Ett turbulent och för högt flöde skapar onödigt mycket värme i oljesystemet. I tabellen till höger kan man läsa ut lämplig dimension för det flöde pumpen genererar.